Kravodlade grönsaker, potatis & rotfrukter.Senneby trädgård är ett ekologiskt drivet skärgårdsjordbruk på Väddö i Roslagen. Vi har  specialiserat oss på odling av trädgårds-grödor.

Gården kontrolleras av KRAV, vilket garanterar riktigheten i vår odling för dig som konsument. Vi odlar efter mottot "lite av mycket", för att få ett så brett sortiment som möjligt.

Det mesta av det vi producerar säljer vi direkt i vår gårdsbutik.  Vi har ett mycket gott samarbete med våra lokala butiker dit vi också säljer mycket av det vi odlar.  Vi säljer också till några lokala  krogar.

Att sälja i gårdsbutik direkt till konsumenten ger ett "ansikte" åt den mat du ska äta. Du vet att det du äter är odlat här hos oss som står och säljer. Här blir det tillfälle för många intressanta pratstunder och diskussioner. Kanske lyckas vi genom detta skapa nyfikenhet och ett större intresse för vad mat egentligen är och hur den odlats. Här blir kvalitet viktigare än kvantitet.

Senneby Trädgård
TEL: 070-3927889
E-POST: info@sennebytradgard.nu
Copyright 2024 by Senneby Trädgård