Här följer en sammanställning av huvuddelen av vårt sortiment.

Växthusgrönsaker
Växthusprodukterna börjar normalt bli färdiga i mitten på maj.
Se mer här >>

Frilandsgrönsaker
Frilandsodlingarna fyller på med produkter från månadsskiftet juni-juli.
Se mer här >>

Bloomor
Se mer här >>


 

Senneby Trädgård
TEL: 070-3927889
E-POST: info@sennebytradgard.nu
Copyright 2020 Senneby Trädgård